[ffb_section_0 unique_id=”4i4r486v” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-fluid%22%2C%22no-padding%22%3A%221%22%2C%22no-gutter%22%3A%221%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%2C%22force-fullwidth%22%3A%221%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B10%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2250%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22hide%22%3A%7B%22md%22%3A%221%22%2C%22lg%22%3A%221%22%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22id%22%3A%22mobile%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”4i4r4870″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_buttons_2 unique_id=”4i4r4872″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22btn%22%3A%7B%22button%22%3A%7B%220-%7C-button1%22%3A%7B%22button1%22%3A%7B%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%222%22%2C%22r%22%3A%2210%22%2C%22b%22%3A%224%22%2C%22l%22%3A%2210%22%7D%2C%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22color%22%3A%22rgba(36%2C 36%2C 36%2C 0.6)%22%7D%7D%7D%7D%2C%22text%22%3A%22Newsletter%22%2C%22size%22%3A%22xs%22%2C%22width%22%3A%22btn-w-auto%22%2C%22link%22%3A%7B%22url%22%3A%22%2Fes%2Fnewslettertool%2F%22%7D%2C%22text-color%22%3A%22%23ffffff%22%2C%22border-color%22%3A%22%22%2C%22border-hover-color%22%3A%22%22%2C%22bg-color%22%3A%22%5B50%5D%22%2C%22bg-hover-color%22%3A%22%5B49%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22buttons-align%22%3A%22text-center%22%2C%22buttons-align-sm%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-md%22%3A%22%22%2C%22buttons-align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22cls%22%3A%22newsletterbutton%22%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22max%22%3A%22sm%22%2C%22slct%22%3A%22.newsletterbutton%22%2C%22styles%22%3A%22position%3Afixed%3B%5Cnleft%3A-30px%3B%5Cntop%3A280px%3B%5Cnz-index%3A999999%3B%5Cntransform%3A rotate(270deg)%3B%22%7D%7D%2C%221-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22min%22%3A%22md%22%2C%22slct%22%3A%22.newsletterbutton%22%2C%22styles%22%3A%22position%3Afixed%3B%5Cnleft%3A-30px%3B%5Cntop%3A500px%3B%5Cnz-index%3A999999%3B%5Cn-webkit-transform-origin%3A 50%25 51%25%3B%5Cntransform%3A rotate(-90deg)%3B%5Cn%5Cn%5Cn %2F* Legacy vendor prefixes that you probably don’t need… *%2F%5Cn%5Cn %2F* Safari *%2F%5Cn -webkit-transform%3A rotate(-90deg)%3B%5Cn%5Cn %2F* Firefox *%2F%5Cn -moz-transform%3A rotate(-90deg)%3B%5Cn%5Cn %2F* IE *%2F%5Cn -ms-transform%3A rotate(-90deg)%3B%5Cn%5Cn %2F* Opera *%2F%5Cn -o-transform%3A rotate(-90deg)%3B%5Cn%5Cn %2F* Internet Explorer *%2F%5Cn filter%3A progid%3ADXImageTransform.Microsoft.BasicImage(rotation%3D3)%3B%22%7D%7D%2C%222-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.btn-base-xs%22%2C%22styles%22%3A%22font-size%3A14px !important%3B%5Cntext-shadow%3A 0px 0px 2px %23303030%3B%5Cnfont-weight%3A100 !important%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][/ffb_buttons_2][/ffb_column_1][ffb_column_1 unique_id=”4i4r4873″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B10%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_container_2 unique_id=”4i4r4f8p” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_3 unique_id=”4i4r4ipk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-parallax%22%3A%7B%22parallax%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A17378%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fdod_bg_kapitel_hei_01_1200x1200.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1200%2C%5C%22height%5C%22%3A1200%7D%22%7D%7D%2C%221-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B10%5D%22%2C%22opacity%22%3A%220%22%7D%7D%2C%222-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A18083%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fdod_bg_kapitel_relive_02_1130x400.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1130%2C%5C%22height%5C%22%3A400%7D%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22bottom center%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22wh-md%22%3A%7B%22h%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%2C%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_4 unique_id=”4i4r4ipo” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22wh-md%22%3A%7B%22h%22%3A%2230%22%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%22200%22%7D%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22%25s1%22%2C%22styles%22%3A%22clear%3Aboth%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_image_5 unique_id=”4i4r4ipq” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A13505%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fdod_typo_ffffff_trans_01_600x130.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A600%2C%5C%22height%5C%22%3A130%7D%22%2C%22resize%22%3A%221%22%2C%22quality%22%3A%22100%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_5][/ffb_wrapper_4][/ffb_wrapper_3][ffb_row_3 unique_id=”4i4r4ipr” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B10%5D%22%2C%22opacity%22%3A%220%22%7D%7D%2C%221-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A17280%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fdod2020_start_bg_07_a_1130x200.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1130%2C%5C%22height%5C%22%3A200%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22top center%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-top%22%2C%22width%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%22100%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_4 unique_id=”4i4r4ki5″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22opacity%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%2C%22r%22%3A%2220%22%2C%22l%22%3A%2220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%2C%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-right%22%2C%22color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%2C%221-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-top%22%2C%22width%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%5B32%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%221000%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_5 unique_id=”4i4r4lea” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_6 unique_id=”4i4r4lee” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B21%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22google-font-family%22%3A%22custom-font-family-1%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Capítulo

[/ffb_param][/ffb_paragraph_6][ffb_paragraph_6 unique_id=”4i4r4lef” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B21%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Diary of Dreams – Nine in Numbers

[/ffb_param][/ffb_paragraph_6][ffb_paragraph_6 unique_id=”4i4r4leg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B21%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2214%22%2C%22google-font-family%22%3A%22custom-font-family-1%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

A098 / Indigo CD879678

[/ffb_param][/ffb_paragraph_6][/ffb_wrapper_5][ffb_wrapper_5 unique_id=”4i4r4leh” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_6 unique_id=”4i4r4lsg” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_container_7 unique_id=”4i4r4m3e” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_row_8 unique_id=”4i4r4m6t” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A19377%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fdod_zitat_nin_02_645x230.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A645%2C%5C%22height%5C%22%3A230%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220.5%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22bottom right%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_9 unique_id=”4i4r4m7l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%7D%7D”][ffb_image_10 unique_id=”4i4r4m81″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A5700%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fa098_nin_dvd_sh.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A500%2C%5C%22height%5C%22%3A770%7D%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4i4r4m82″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

28. September 2012

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4i4r4m83″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

concert

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4i4r4m84″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

01 MenschFeind
02 Reign Of Chaos
03 The Curse
04 Giftraum
05 Methusalem
06 Chemicals
07 Play God!
08 ButterFly: Dance!
09 SoulStripper
10 Psycho-Logic
11 Traumtänzer
12 AmoK

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4i4r4m85″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2235%22%2C%22b%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Videos

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4i4r4m86″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

MenschFeind

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][ffb_html_10 unique_id=”4i4r4m87″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html%22%3A%7B%22wrapper%22%3A%22div%22%2C%22html%22%3A%22%5Belfsight_youtube_gallery id%3D%5C%2214%5C%22%5D%22%2C%22html-is-richtext%22%3A%220%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22wh-xs%22%3A%7B%22w%22%3A%22100%25%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22link-custom-color%22%3A%22%5B23%5D%22%2C%22link-hover-custom-color%22%3A%22%5B25%5D%22%2C%22text-decoration%22%3A%22none%22%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget-video%2C .yottie-widget-feed-section-slide%22%2C%22styles%22%3A%22background%3Argba(0%2C0%2C0%2C0.45) !important%3B%22%7D%7D%2C%221-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget a%22%2C%22styles%22%3A%22transition%3Aall .6s%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][/ffb_html_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4i4r4m88″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

ButterFly:dance!

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][ffb_html_10 unique_id=”4i4r4m89″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%22%3Cp%3E%5Belfsight_youtube_gallery id%3D%5C%2210%5C%22%5D%3C%2Fp%3E%22%2C%22html-is-richtext%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22link-custom-color%22%3A%22%5B23%5D%22%2C%22link-hover-custom-color%22%3A%22%5B25%5D%22%2C%22text-decoration%22%3A%22none%22%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget-video%2C .yottie-widget-feed-section-slide%22%2C%22styles%22%3A%22background%3Argba(0%2C0%2C0%2C0.45) !important%3B%22%7D%7D%2C%221-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget a%22%2C%22styles%22%3A%22transition%3Aall .6s%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][/ffb_html_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4i4r4m8a” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Traumtänzer

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][ffb_html_10 unique_id=”4i4r4m8b” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%22%3Cp%3E%5Belfsight_youtube_gallery id%3D%5C%2215%5C%22%5D%3C%2Fp%3E%22%2C%22html-is-richtext%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22link-custom-color%22%3A%22%5B23%5D%22%2C%22link-hover-custom-color%22%3A%22%5B25%5D%22%2C%22text-decoration%22%3A%22none%22%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget-video%2C .yottie-widget-feed-section-slide%22%2C%22styles%22%3A%22background%3Argba(0%2C0%2C0%2C0.45) !important%3B%22%7D%7D%2C%221-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget a%22%2C%22styles%22%3A%22transition%3Aall .6s%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][/ffb_html_10][/ffb_column_9][/ffb_row_8][ffb_row_8 unique_id=”4i4r4m8c” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A1%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A15181%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fdod_zitat_hie_01_645x230.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A645%2C%5C%22height%5C%22%3A230%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220.5%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22bottom right%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_9 unique_id=”4i4r4m9c” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_container_10 unique_id=”4i4r4m9s” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_row_11 unique_id=”4i4r4ma4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A0%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_12 unique_id=”4i4r4ma8″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_13 unique_id=”4i4r4maa” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Ein bombastisches Konzeptwerk – und schon jetzt ein Lieblingsalbum!

“Eden ist kein Ort. Eden ist eine Maschine.” So lauten die ersten Worte des Begleittextes zum 13. Album von Diary Of Dreams. Dachte man auf ersten Blick, die Bedeutung des Albumtitels unmittelbar zu verstehen, so belehren uns diese wenigen Worte schnell eines Besseren und offenbaren eine leise Vorahnung der darin verborgenen Bandbreite. Musikalisch fällt “Hell In Eden” noch energiegeladener und bombastischer als vorherige Veröffentlichungen aus, aber zugleich auch warm, düster und zerbrechlich. Vom ersten Ton an finden Adrian Hates und seine Mitstreiter einen Zugang in unsere Köpfe und lassen dort eine Phantasiewelt entstehen, in der man sich regelrecht verlieren kann. Was ein Wurf gelang Adrian Hates da wieder nur? “Hell In Eden” enthält 13 unglaublich intensive und emotionale Hymnen in den verschiedensten Stimmungen und Farben. Sie machen den Langspieler zu einem ganz besonderen Konzeptwerk, welches das Zeug zum Meilenstein hat. Kein Wunder, dass für den Mastermind selbst “Hell In Eden” schon jetzt ein Lieblingsalbum ist. Entdecken wir gemeinsam mit ihm das neue Kapitel in seinem Tagebuch der Träume.

[/ffb_param][/ffb_paragraph_13][/ffb_column_12][/ffb_row_11][/ffb_container_10][/ffb_column_9][/ffb_row_8][/ffb_container_7][/ffb_wrapper_6][ffb_wrapper_6 unique_id=”4i4r4mab” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A15181%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fdod_zitat_hie_01_645x230.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A645%2C%5C%22height%5C%22%3A230%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220.5%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22bottom right%22%7D%7D%7D%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2225%22%2C%22b%22%3A%2225%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_content-block_7 unique_id=”4i4r4mad” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content-block%22%3A%2218942–%7C%7C–dod_alben_es%22%7D%7D%7D”][/ffb_content-block_7][/ffb_wrapper_6][/ffb_wrapper_5][/ffb_column_4][/ffb_row_3][/ffb_container_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0][ffb_section_0 unique_id=”4ck5k8b7″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%2C%22no-gutter%22%3A%221%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%2C%22force-fullwidth%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B1%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22hide%22%3A%7B%22xs%22%3A%221%22%2C%22sm%22%3A%221%22%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22id%22%3A%22desktop%22%7D%7D%7D”][ffb_column_1 unique_id=”4ck5k8b8″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%2212%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_container_2 unique_id=”4ck5kbui” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_3 unique_id=”4ck5kdo7″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-parallax%22%3A%7B%22parallax%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A255%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fa098_nin_01.jpg%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A880%2C%5C%22height%5C%22%3A1185%7D%22%7D%7D%2C%221-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B10%5D%22%2C%22opacity%22%3A%220.1%22%7D%7D%2C%222-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A17756%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fdod_bg_kapitel_dc_01_1130x400.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A1130%2C%5C%22height%5C%22%3A400%7D%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22bottom center%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22wh-md%22%3A%7B%22h%22%3A%22400%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22typography%22%3A%7B%22text-align%22%3A%22center%22%7D%2C%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_content-block_4 unique_id=”4ck5kra4″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A1%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content-block%22%3A%2218470–%7C%7C–kleines_menu%22%7D%7D%7D”][/ffb_content-block_4][ffb_wrapper_4 unique_id=”4ck5kdol” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22wh-md%22%3A%7B%22h%22%3A%2230%22%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%22200%22%7D%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22%25s1%22%2C%22styles%22%3A%22clear%3Aboth%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_image_5 unique_id=”4ck5kdon” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A13505%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fdod_typo_ffffff_trans_01_600x130.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A600%2C%5C%22height%5C%22%3A130%7D%22%2C%22resize%22%3A%221%22%2C%22quality%22%3A%22100%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][/ffb_image_5][/ffb_wrapper_4][/ffb_wrapper_3][ffb_row_3 unique_id=”4ck5kdoo” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%221%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%22-210%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-top%22%2C%22width%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%22100%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_4 unique_id=”4ck5kela” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A12%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A17310%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F09%2Fdod2020_bg_left_003_600x2000.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A600%2C%5C%22height%5C%22%3A2000%7D%22%2C%22bgpos%22%3A%22top right%22%2C%22repeat%22%3A%22repeat-y%22%7D%7D%2C%221-%7C-color%22%3A%7B%22color%22%3A%7B%22bg-color%22%3A%22%5B7%5D%22%2C%22opacity%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%22100%22%2C%22r%22%3A%2220%22%2C%22l%22%3A%2220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%2C%22borders%22%3A%7B%220-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-right%22%2C%22color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%2C%221-%7C-one-border%22%3A%7B%22one-border%22%3A%7B%22type%22%3A%22border-top%22%2C%22width%22%3A%220%22%2C%22color%22%3A%22%5B32%5D%22%7D%7D%7D%7D%2C%22a-t%22%3A%7B%22element%22%3A%7B%22z-index%22%3A%221000%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_5 unique_id=”4ck5kf3j” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B21%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%2C%22google-font-family%22%3A%22custom-font-family-1%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Capítulo

[/ffb_param][/ffb_paragraph_5][ffb_paragraph_5 unique_id=”4ck5kf3k” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B21%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2224%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Diary of Dreams – Nine in Numbers

[/ffb_param][/ffb_paragraph_5][ffb_paragraph_5 unique_id=”4ck5kf3l” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%220%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%2C%22r%22%3A%220%22%2C%22b%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%220%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22text-custom-color%22%3A%22%5B21%5D%22%2C%22font-size%22%3A%2214%22%2C%22google-font-family%22%3A%22custom-font-family-1%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

A098 / Indigo CD879678

[/ffb_param][/ffb_paragraph_5][ffb_wrapper_5 unique_id=”4ck5kf3m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_6 unique_id=”4ck5kfap” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_container_7 unique_id=”4ck5kfe9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A1540%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F03%2Fdod_logo_001.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A200%2C%5C%22height%5C%22%3A180%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220.1%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22top right%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_row_8 unique_id=”4ck5kfg1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A19377%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fdod_zitat_nin_02_645x230.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A645%2C%5C%22height%5C%22%3A230%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220.5%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22bottom right%22%7D%7D%7D%7D%2C%22pd-xs%22%3A%7B%22b%22%3A%2250%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_9 unique_id=”4ck5kfgt” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_image_10 unique_id=”4ck5kfh0″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22img%22%3A%7B%22img%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A5700%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014%2F01%2Fa098_nin_dvd_sh.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A500%2C%5C%22height%5C%22%3A770%7D%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%7D%7D”][/ffb_image_10][ffb_paragraph_10 unique_id=”4ck5kfh1″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22r%22%3A%2210%22%2C%22l%22%3A%2210%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

28.09.2012

[/ffb_param][/ffb_paragraph_10][/ffb_column_9][ffb_column_9 unique_id=”4ck5kfh2″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A6%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A%220%22%2C%22not-equalize%22%3A%220%22%2C%22is-bg-clipped%22%3A%220%22%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22l%22%3A%22-50%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_container_10 unique_id=”4ckbng0q” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22type%22%3A%22fg-container-large%22%2C%22no-padding%22%3A0%7D%7D%7D”][ffb_row_11 unique_id=”4ckbnkk3″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A0%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_12 unique_id=”4ckbnm3q” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_13 unique_id=”4ck5kfh6″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_14 unique_id=”4ck69i6k” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

concert

[/ffb_param][/ffb_paragraph_14][ffb_paragraph_14 unique_id=”4ck6bc92″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

01 MenschFeind
02 Reign Of Chaos
03 The Curse
04 Giftraum
05 Methusalem
06 Chemicals
07 Play God!
08 ButterFly: Dance!
09 SoulStripper
10 Psycho-Logic
11 Traumtänzer
12 AmoK

[/ffb_param][/ffb_paragraph_14][/ffb_wrapper_13][/ffb_column_12][/ffb_row_11][ffb_row_11 unique_id=”4ckbon4s” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A%220%22%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A%220%22%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A%220%22%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22pd-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2230%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_12 unique_id=”4ck5kfh9″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A5%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_13 unique_id=”4ck5kfhh” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_14 unique_id=”4ck5kfhl” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%225%22%2C%22b%22%3A%2210%22%7D%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22font-size%22%3A%2218%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Videos

[/ffb_param][/ffb_paragraph_14][/ffb_wrapper_13][/ffb_column_12][/ffb_row_11][ffb_row_11 unique_id=”4ckbqgvj” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22no-gutter%22%3A0%2C%22gutter-size%22%3A%22%22%2C%22match-col%22%3A0%2C%22match-col-sm%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-md%22%3A%22inherit%22%2C%22match-col-lg%22%3A%22inherit%22%2C%22show-divider%22%3A0%2C%22divider%22%3A%7B%22divider-width%22%3A%221%22%2C%22divider-height%22%3A%22100%25%22%2C%22divider-h-alignment%22%3A%22left%22%2C%22divider-v-alignment%22%3A%22center%22%2C%22divider-color%22%3A%22%23c4c4c4%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_column_12 unique_id=”4ckbqgvk” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_13 unique_id=”4ckbqgvu” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_14 unique_id=”4ckbqh03″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

MenschFeind

[/ffb_param][/ffb_paragraph_14][ffb_wrapper_14 unique_id=”4ckbqh04″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22blur-radius%22%3A%2215%22%2C%22color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_html_15 unique_id=”4ckbqh06″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%22%3Cp%3E%5Belfsight_youtube_gallery id%3D%5C%2214%5C%22%5D%3C%2Fp%3E%22%2C%22html-is-richtext%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22link-custom-color%22%3A%22%5B23%5D%22%2C%22link-hover-custom-color%22%3A%22%5B25%5D%22%2C%22text-decoration%22%3A%22none%22%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget-video%2C .yottie-widget-feed-section-slide%22%2C%22styles%22%3A%22background%3Argba(0%2C0%2C0%2C0.45) !important%3B%22%7D%7D%2C%221-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget a%22%2C%22styles%22%3A%22transition%3Aall .6s%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][/ffb_html_15][/ffb_wrapper_14][/ffb_wrapper_13][/ffb_column_12][ffb_column_12 unique_id=”4ckbqh07″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_13 unique_id=”4ckbqh0h” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_14 unique_id=”4ckbqh0m” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

ButterFly:dance!

[/ffb_param][/ffb_paragraph_14][ffb_wrapper_14 unique_id=”4ckbqh0n” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22blur-radius%22%3A%2215%22%2C%22color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_html_15 unique_id=”4ckbqh0p” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%22%3Cp%3E%5Belfsight_youtube_gallery id%3D%5C%2210%5C%22%5D%3C%2Fp%3E%22%2C%22html-is-richtext%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22link-custom-color%22%3A%22%5B23%5D%22%2C%22link-hover-custom-color%22%3A%22%5B25%5D%22%2C%22text-decoration%22%3A%22none%22%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget-video%2C .yottie-widget-feed-section-slide%22%2C%22styles%22%3A%22background%3Argba(0%2C0%2C0%2C0.45) !important%3B%22%7D%7D%2C%221-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget a%22%2C%22styles%22%3A%22transition%3Aall .6s%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][/ffb_html_15][/ffb_wrapper_14][/ffb_wrapper_13][/ffb_column_12][ffb_column_12 unique_id=”4ckbqh0q” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A0%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22xs%22%3A%2212%22%2C%22sm%22%3A%22unset%22%2C%22md%22%3A%224%22%2C%22lg%22%3A%22unset%22%2C%22is-centered%22%3A0%2C%22not-equalize%22%3A0%2C%22is-bg-clipped%22%3A0%2C%22xs-last%22%3A%22no%22%2C%22sm-last%22%3A%22unset%22%2C%22md-last%22%3A%22unset%22%2C%22lg-last%22%3A%22unset%22%2C%22xs-offset%22%3A%22unset%22%2C%22sm-offset%22%3A%22unset%22%2C%22md-offset%22%3A%22unset%22%2C%22lg-offset%22%3A%22unset%22%2C%22xs-pull%22%3A%22unset%22%2C%22sm-pull%22%3A%22unset%22%2C%22md-pull%22%3A%22unset%22%2C%22lg-pull%22%3A%22unset%22%2C%22xs-push%22%3A%22unset%22%2C%22sm-push%22%3A%22unset%22%2C%22md-push%22%3A%22unset%22%2C%22lg-push%22%3A%22unset%22%2C%22xs-overlap%22%3A%22no%22%2C%22sm-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22md-overlap%22%3A%22unset%22%2C%22lg-overlap%22%3A%22unset%22%7D%7D%7D”][ffb_wrapper_13 unique_id=”4ckbqh14″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%220%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_paragraph_14 unique_id=”4ckbqh19″ data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22text-is-richtext%22%3A%221%22%2C%22align%22%3A%22text-left%22%2C%22align-sm%22%3A%22%22%2C%22align-md%22%3A%22%22%2C%22align-lg%22%3A%22%22%7D%7D%7D”][ffb_param route=”o gen text”]

Traumtänzer

[/ffb_param][/ffb_paragraph_14][ffb_wrapper_14 unique_id=”4ckbqh1a” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22box-shadows%22%3A%7B%220-%7C-one-box-shadow%22%3A%7B%22one-box-shadow%22%3A%7B%22blur-radius%22%3A%2215%22%2C%22color%22%3A%22%5B7%5D%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][ffb_html_15 unique_id=”4ckbqh1c” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html%22%3A%7B%22html%22%3A%22%3Cp%3E%5Belfsight_youtube_gallery id%3D%5C%2215%5C%22%5D%3C%2Fp%3E%22%2C%22html-is-richtext%22%3A%221%22%7D%2C%22blank%22%3A%22null%22%7D%2C%22clrs%22%3A%7B%22link-custom-color%22%3A%22%5B23%5D%22%2C%22link-hover-custom-color%22%3A%22%5B25%5D%22%2C%22text-decoration%22%3A%22none%22%7D%2C%22cc%22%3A%7B%22grp%22%3A%7B%220-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget-video%2C .yottie-widget-feed-section-slide%22%2C%22styles%22%3A%22background%3Argba(0%2C0%2C0%2C0.45) !important%3B%22%7D%7D%2C%221-%7C-css%22%3A%7B%22css%22%3A%7B%22slct%22%3A%22.yottie-widget a%22%2C%22styles%22%3A%22transition%3Aall .6s%3B%22%7D%7D%7D%7D%7D%7D”][/ffb_html_15][/ffb_wrapper_14][/ffb_wrapper_13][/ffb_column_12][/ffb_row_11][/ffb_container_10][/ffb_column_9][/ffb_row_8][/ffb_container_7][/ffb_wrapper_6][ffb_wrapper_6 unique_id=”4ck5kfho” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22html-attribute%22%3A%22div%22%2C%22caching%22%3A%220%22%7D%2C%22b-m%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%22bg%22%3A%7B%220-%7C-image%22%3A%7B%22image%22%3A%7B%22image%22%3A%22%7B%5C%22id%5C%22%3A19377%2C%5C%22url%5C%22%3A%5C%22https%3A%2F%2Fwww.diaryofdreams.de%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F10%2Fdod_zitat_nin_02_645x230.png%5C%22%2C%5C%22width%5C%22%3A645%2C%5C%22height%5C%22%3A230%7D%22%2C%22opacity%22%3A%220.5%22%2C%22size%22%3A%22auto%22%2C%22bgpos%22%3A%22bottom right%22%7D%7D%7D%7D%2C%22mg-xs%22%3A%7B%22t%22%3A%2225%22%2C%22b%22%3A%2225%22%7D%7D%7D%7D”][ffb_content-block_7 unique_id=”4ck5kfhq” data=”%7B%22o%22%3A%7B%22gen%22%3A%7B%22ffsys-disabled%22%3A%220%22%2C%22ffsys-info%22%3A%22%7B%7D%22%2C%22content-block%22%3A%2218942–%7C%7C–dod_alben_es%22%7D%7D%7D”][/ffb_content-block_7][/ffb_wrapper_6][/ffb_wrapper_5][/ffb_column_4][/ffb_row_3][/ffb_container_2][/ffb_column_1][/ffb_section_0]